Your Cart
DutchBoxx Inpakmaterialen

Onze disclaimer

 

Algemeen

Deze disclaimer wordt gebruikt door DutchBoxx Golfkarton BV en DutchBoxx Inpakmaterialen (hierna "DutchBoxx" genoemd) en is van toepassing op de websites:

  • www.dutchboxx.nl
  • www.dutchboxx.shop

DutchBoxx behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

 

Beperkte aansprakelijkheid

DutchBoxx spant zich in om de inhoud van de websites zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de websites aangeboden producten en diensten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze producten en diensten kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van DutchBoxx.In het bijzonder zijn alle prijzen op de webshop onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op de websites opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan DutchBoxx nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

 

Auteursrechten

De door DutchBoxx geplaatste inhoud en werken op de websites zijn onderworpen aan het Nederlandse auteursrecht. Kopiëren, bewerken, distributie en elke vorm van uitbuiting buiten de grenzen van het auteursrecht vereisen de toestemming van de auteur of maker. Downloads en kopieën zijn alleen toegestaan voor privé, niet-commercieel gebruik. Voor zover de inhoud niet is gemaakt door DutchBoxx, ligt het auteursrecht bij derden. Bijdragen van derden worden als zodanig gemarkeerd. Mocht u een schending van het auteursrecht op onze websites tegenkomen, vragen wij u om ons hierover in te lichten. Na kennisgeving van overtredingen, zullen wij de inhoud onmiddellijk verwijderen.

 

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

 

Datum van deze Disclaimer: 25 mei 2018

Alleen B2B verkoop

Deze business-to-business webshop richt zich uitsluitend op zakelijke klanten, bedrijven, fabrikanten, verenigingen, ambachtelijke bedrijven, overheidsinstellingen of zelfstandige professionals. Uitgesloten van verkoop zijn consumenten/ eindgebruikers, dat wil zeggen particulieren. Verkopen kunnen slechts op deze voorwaarden worden aanvaard.